come high

  1. pahalıya mal olmak.
her halükarda ... Adverb
her ne pahasına olursa olsun ... Adverb
behemehal ... Adverb
ne olursa olsun ... Adverb
iki elim kanda olsa ... Adverb
ne olursa olsun, dünya yıkılsa/kıyamet kopsa bile.
I decided to go to B. tomorrow, come hell or high water.
ne olursa olsun, kıyamet kopsa bile, bütün zorluklara rağmen.
I'm going, come hell or high water.
kıyamet kopsa bile, ne olursa olsun, her ne pahasına olursa. hell1 (11&15).
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
pahalıya mal olmak Verb