her halükarda ... Zarf
her ne pahasına olursa olsun ... Zarf
behemehal ... Zarf
ne olursa olsun ... Zarf
iki elim kanda olsa ... Zarf
ne olursa olsun, dünya yıkılsa/kıyamet kopsa bile.
I decided to go to B. tomorrow, come hell or high water.
ne olursa olsun, kıyamet kopsa bile, bütün zorluklara rağmen.
I'm going, come hell or high water.
kıyamet kopsa bile, ne olursa olsun, her ne pahasına olursa. hell1 (11&15).
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
pahalıya mal olmak Fiil