come in on the ground floor

  1. Verb bir girişime ta başından katılmak