come into sight

  1. Verb görüş alanına girmek
  2. Verb görünmek