come into your own

  1. Verb çok faydalı olmak
  2. Verb çok yararlı olmak
  3. Verb çok iyi olmak
(a) kendi malına sahip olmak, asıl sahibini bulmak, (b) lâyık olduğu mevkie erişmek, (c) kendi alanına/ihtisasına girmek.
hakkını almak Verb