come off badly in a will

  1. Verb bir vasiyetnamede haksızlığa uğramak