come off badly

  1. Verb başaramamak
bir vasiyetnamede haksızlığa uğramak Verb