come off badly

bir vasiyetnamede haksızlığa uğramak Fiil