come out of something

  1. Verb birşeyden çıkmak
  2. Verb birşeyi atlatmak
  3. Verb birşeyden kurtulmak
  4. Verb birşeyin sonucu olmak
  5. Verb birşeyin sonucunda ortaya çıkmak
  6. Verb birşeyden sonuç olarak çıkmak
  7. Verb birşeye sonuç teşkil etmek