come to an end

  1. Verb dolmak
  2. Verb bitmek
  3. Verb kapanmak
  4. Verb neticelenmek
  5. Verb nihayet bulmak
  6. Verb tamam olmak
  7. Verb vadesi gelmek
  8. Verb vakti dolmak
genç ölmek Verb
(uzun süren bir işi) bitirmek, (nihayet) sona erdirmek.
The year was drawing to an end.