come to an end

  1. Fiil dolmak
  2. Fiil bitmek
  3. Fiil kapanmak
  4. Fiil neticelenmek
  5. Fiil nihayet bulmak
  6. Fiil tamam olmak
  7. Fiil vadesi gelmek
  8. Fiil vakti dolmak
genç ölmek Fiil
(uzun süren bir işi) bitirmek, (nihayet) sona erdirmek.
The year was drawing to an end.