comment on

  1. Verb bir şey hakkında fikir beyan etmek
  2. Verb bir şeyi eleştirmek
bir metni yorumlamak Verb
notlar yazmak Verb
birşeye dair açıklama yapmak Verb
birşeye dair düşüncesini söylemek Verb
birşey hakkında açıklama yapmak Verb
birşey hakkındaki düşüncesini söylemek Verb
birşey hakkındaki fikrini belirtmek Verb
birşeye dair yorum yapmak Verb
birşey konusunda yorum yapmak Verb
birşey hakkında yorum yapmak Verb
birşeye dair fikir beyan etmek Verb