commercial letter

  1. iş mektubu
  2. ticari mektup
ticari kredi mektubu
ticari kredi mektubu (dış ticaretle , bir ithalatçı ile banka arasında yapılmış olan anlaşmayı belgeleyen ticari kredi mektubu
ticari akreditif