commit crime

  1. Verb suç işlemek
suça teşebbüs Noun, Criminal Law
cürüm işlemek Verb
suç işlemek Verb
bir suç işlemek Verb
ciddi suç işlemek Verb
ciddi bir suç işlemek Verb
cinayet dışında her suçu işlemek Verb
suç işlemeye ehil olmama