commit oneself

  1. karara varıp
  2. Verb vardığı kararı ilân etmek
  3. Verb bağlamak
  4. Verb bir şeye söz vermek
bir karara varıp bunu ilân etmek, fikrini/mütaleasını açıklamak, çok kesin söylemek, söz vermek, kendini
taahhüt altına sokmak.
He is committed to helping poor.
kendini adamak, hasretmek, vakfetmek.
I committed myself to write the most comprehensive English-Turkish Dictionary.