commit someone to do something

  1. Verb birine birşey yapmayı taahhüt etmek
  2. Verb birine birşey yapma taahhüdünde bulunmak