committee meeting

  1. kurul toplantısı
kurul toplantısında her zaman başvurulan usul