commonwealth

  1. Noun ulus, siyasal toplum, bir devletin/milletin bütün halkı.
  2. Noun cumhuriyet, egemenliğin millette olduğu devlet şekli.
  3. Noun Kentucky, Massachusets, Pennsylvania ve Virginia eyaletlerinin ve geniş anlamda ABD ni oluşturan herhangi
    bir eyaletin resmî unvanı.
  4. Noun Porto Riko'nun resmî unvanı (Porto Riko, ABD' ne bağlı özerk bir cumhuriyettir).
  5. Noun ortak çıkarlarla birleşmiş insanlar topluluğu.
  6. Noun kamu yararı, amme menfaati, (bkz: commonweal ).
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
(a) İngilterede Cumhuriyet dönemi (1649-1660), (b) ortak bir sadakat bağı ile birleşmiş bağımsız devletler
topluluğu, (c) İngiliz Milletler Topluluğu, British Commonwealth of Nations.
İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşı
24 Mayıs, Kraliçe Viktoryanın doğum günü. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde resmî tatil. (Eskiden

Empire Day denilirdi).
İngiliz milletler topluluğuna dahil Avustralya ve Tasmanya.
Birleşik Devletler Topluluğu Proper Name
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Noun, Place Names
aydınlar dünyası Noun
edebiyat dünyası Noun
yazın dünyası Noun
British Commonwelth of Nations.
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
İngiliz Milletler Topluluğu için öncelikli gümrük tarifesi.
İngiliz Milletler Topluluğu Bakanı.
(Br) İngiliz Uluslar Topluluğu Bakanı
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.