commonwealth

  1. İsim ulus, siyasal toplum, bir devletin/milletin bütün halkı.
  2. İsim cumhuriyet, egemenliğin millette olduğu devlet şekli.
  3. İsim Kentucky, Massachusets, Pennsylvania ve Virginia eyaletlerinin ve geniş anlamda ABD ni oluşturan herhangi
    bir eyaletin resmî unvanı.
  4. İsim Porto Riko'nun resmî unvanı (Porto Riko, ABD' ne bağlı özerk bir cumhuriyettir).
  5. İsim ortak çıkarlarla birleşmiş insanlar topluluğu.
  6. İsim kamu yararı, amme menfaati, (bkz: commonweal ).
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
(a) İngilterede Cumhuriyet dönemi (1649-1660), (b) ortak bir sadakat bağı ile birleşmiş bağımsız devletler
topluluğu, (c) İngiliz Milletler Topluluğu, British Commonwealth of Nations.
İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşı
24 Mayıs, Kraliçe Viktoryanın doğum günü. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde resmî tatil. (Eskiden

Empire Day denilirdi).
İngiliz milletler topluluğuna dahil Avustralya ve Tasmanya.
Birleşik Devletler Topluluğu Özel Isim
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İsim, Yer İsimleri
aydınlar dünyası İsim
edebiyat dünyası İsim
yazın dünyası İsim
British Commonwelth of Nations.
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
İngiliz Milletler Topluluğu için öncelikli gümrük tarifesi.
İngiliz Milletler Topluluğu Bakanı.
(Br) İngiliz Uluslar Topluluğu Bakanı
İngiliz Milletler Topluluğu: İngiltere, K. İrlanda, Avustralya, Barbados, Botswana, Kanada, Seylan, Gambia,
Ghana, Guyana, Hindistan, Jamaika, Kenya, Lesotho, Malawi, Malezya, Malta, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Rodezya, Zambiya, Sierre Leone, Singapur, Tanzania, Trinidad ve Tobago, Uganda.
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT İsim, Yer İsimleri