communication media

  1. Noun ulaştırma araçları
  2. televizyon
  3. radyo ya da sinema gibi geniş insan kitlelerine bilgi verici
  4. eğitici ya da eğlendirici mesajlar gönderen araçlar
  5. Noun, Telecommunications iletişim araçları
medya ve iletişim Noun, Education-Training
Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu Noun, Organizations
Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü Noun, Organizations