communication media

  1. İsim ulaştırma araçları
  2. televizyon
  3. radyo ya da sinema gibi geniş insan kitlelerine bilgi verici
  4. eğitici ya da eğlendirici mesajlar gönderen araçlar
  5. İsim, Telekomünikasyon iletişim araçları
medya ve iletişim İsim, Eğitim
Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu İsim, Kurum İsimleri
Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri