community council

  1. idare heyeti
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
avrupa topluluğu konseyi