community hospital

  1. ıslahhane
  2. suçlu çocuklar okulu
  3. belediyeye ait hastane