compensation law

  1. iş kazası sigorta hukuku
işçi tazminatı kanunu
(Br) işçi tazminatı kanunu
5233 sayılı Tazminat Kanunu Proper Name, Law
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Proper Name, Law