complicit

işbirlikçilik Noun
bir suça iştirak etmek Verb, Law