işbirlikçilik İsim
bir suça iştirak etmek Fiil, Hukuk