comptroller general

  1. Federal hükümetin teşrii kolunun bir bürosu olan sayıştayın başı