concern yourself about something

  1. Verb birşey hakkında kaygılanmak
  2. Verb birşey için kaygılanmak
  3. Verb birşey için endişelenmek
  4. Verb birşey için endişe duymak
  5. Verb birşeyi dert etmek
  6. Verb birşeyle ilgilenmek
  7. Verb birşeye ilgi duymak