condemn someone to pay the cost

  1. Verb davacıya mahkeme masraflarını yüklemek
  2. Verb mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm etmek