condition subsequent

  1. Noun, Law sona erdirici sebep
  2. Noun, Law müteakip şart
bir mukaveleye konulan ve mukavele hükümlerinin işlemeye başlamasından sonra gerçekleşmesi halinde akdin
infisahını gerektiren şart
infisahi şart
fesih şartı