confused

  1. Adjective mahcup, utangaç.
  2. Adjective şaşkın, şaşırmış.
    to get confused: şaşırmak, zihni karışmak.
  3. Adjective karışık, belirsiz, müphem, muğlâk.
şaşalamak Verb
ambale olmak Verb
akılı karışmak Verb
zihni bulanmak Verb
aklı gitmek Verb
karışmak Verb
çaprazlaşmak Verb
sersem olmak Verb
bocalamak Verb
karıştırılmak Verb
sersemlemek sersemleşmek Verb