1. Sıfat mahcup, utangaç.
  2. Sıfat şaşkın, şaşırmış.
    to get confused: şaşırmak, zihni karışmak.
  3. Sıfat karışık, belirsiz, müphem, muğlâk.
şaşalamak Fiil
ambale olmak Fiil
akılı karışmak Fiil
zihni bulanmak Fiil
aklı gitmek Fiil
karışmak Fiil
çaprazlaşmak Fiil
sersem olmak Fiil
bocalamak Fiil
karıştırılmak Fiil
sersemlemek sersemleşmek Fiil