consider the possibility of doing something

  1. Verb birşeyi yapma olasılığını değerlendirmek