constricted affect

  1. Noun, Psychiatry sınırlı duygulanım