contain one's feelings

  1. Verb duygularına hâkim olmak