contentious

  1. Adjective, Law çekişmeli
  2. Adjective kavgacı, münazaacı.
    a contentious crew.
  3. Adjective kavgalı, münazaalı, münakaşalı, çekişmeli, ihtilâflı.
    contentious issues. a contentious election campaign.
çekişmeli iş
çekişmeli konu
çekişmeli kaza yetkisi
ihtilaflı yargı yetkisi Noun, Law
çekişmeli yasama sorunları Noun
çekişmeli bir husus
çekişme konusu mülkiyet
(diplomasi) bir ihtilafın halli için başvurulan usul
tartışma konusu
çekişmeli dava
anlaşmazlığın halli için başvurulan usul