continue a deceased's business

  1. Verb müteveffanın işini sürdürmek
  2. Verb ölenin işlerini sürdürmek