continue at (in) a place

  1. Verb bir yerde kalmaya devam etmek