continue high

  1. Verb (fiyatlar) yüksek olmaya devam etmek
  2. Verb (hisse senedi) değerler yüksek düzeyde seyretmek
(borsada fiyatlar) yüksek seviyesini sürdürmek Verb