contractor

  1. Noun üstenci, müteahhit.
  2. Noun kasan/büzen/kısaltan/daraltan şey.
  3. Noun (birçte) son peyi süren veya bunun ortağı.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Noun, Organizations
inşaatçı
ilan müteahhidi
ordu müteahhidi
inşaatçı ve müteahhit
inşaat müteahhidi
kamyonla yük taşıma müteahhidi
nakliyeci
nakliyecilik
yiyecek içecek müteahhidi
kömür müteahhidi
silahlanma müteahhidi
sergileme müteahhidi
genel müteahhit
devlet müteahhidi
devlet müteahhiti
nakliye müteahhidi
kamyonla nakliye müteahhidi
istisna akdi müteahhidi
müstakil müteahhit
endüstri müteahhiti
ortak müteahhit
en düşük fiyat teklif eden müteahhit
baş müteahhit
ana müteahhit
ilk müteahhit
ana müteahhit
(Br) möble eşya nakliyecisi
yol müteahhidi
taşeron
kereste müteahhidi
nakliyat müteahhidi
savaş müteahhidi Noun, Military
Müteahhitler Derneği
müteahhidin her türlü rizikoya karşı poliçesi
müteahhit tahmini
müteahhit sorumluluğu
müteahhidin teklifi
müteahhit genel mali sorumluluk ve mal hasar sigortası Noun
müteahhit riski
malzeme deposu Noun
müteahhitten büyük iş talep etmek Verb
müteahhitten verimli iş talep etmek Verb
eser sözleşmesi Law
istisna sözleşmesi Law