contribute to scientific progress in a small way

  1. Verb bilimin ilerlemesinde küçük bir katkısı olmak