contribute

  1. Verb bağışlamak, (başkalarıyla beraber hayır için para, emek, zaman vb.) vermek, katkıda bulunmak, yardım/teberru
    etmek, iane vermek, payına düşen yardımı yapmak, yardıma/hayır işine katılmak/iştirak etmek.
    We contributed food, clothing and money for the refugees. He contributes to many charities. to contribute ideas, knowledge etc. to a project.
  2. Verb (gazeteye, dergiye vb.) yazı vermek.
    He contributes articles/poems/stories to many magazines.
maddi imkânlar dahilinde yardımda bulunmak Verb
kendi payına düşeni ödemek Verb
birini hizmetlerinden yararlandırmak Verb
kendine düşen payı vermek Verb
katkıda bulunma sorumluluğu
katkıda bulunmak sorumluluğu
üretim giderinin bir kısmına katkıda bulunmak Verb
makale ile katkıda bulunmak Verb
sermaye katkısında bulunmak Verb
nakit katkıda bulunmak Verb
masraflara eşit olarak katılmak Verb
masrafa eşit olarak katılmak Verb
mültecilere yiyecek ve giyecek yardımında bulunmak Verb
üretim masraflarına kısmen katılmak Verb
para yardımında bulunmak Verb
para ile iştirak etmek Verb
gazeteye makale yazmak Verb
(birlikte) sebep olmak, yol açmak, sürüklemek.
Many things contributed to the downfall of the empire.
Too much alcoholic drink contributed to his ruin.
gazeteye yazı yazmak Verb
hayırseverlik işine katılmak Verb
hayırseverlik işine katkıda bulunmak Verb
gazeteye yazı yazmak Verb
bilimin ilerlemesinde küçük bir katkısı olmak Verb
ilmin ilerlemesine katkıda bulunmak Verb
masraflara iştirak etmek Verb
masrafa katılmak Verb
başarıya katkıda bulunmak Verb
(Br) bir şirketin sermayesine katkıda bulunma zorunluğunda olmak Verb