coordinate authority

  1. eşgüdüm dairesi
  2. koordine makamı