copy book

  1. müsvedde defteri
birinin iyi ününü lekelemek Verb
yazı/not defteri. Noun
yeni öğrenenler için kopya edilecek modeller içeren kitap. Noun
belge suretleri dosyası. Noun
beylik lakırdı
basmakalıp söz