birinin iyi ününü lekelemek Fiil
yazı/not defteri. İsim
yeni öğrenenler için kopya edilecek modeller içeren kitap. İsim
belge suretleri dosyası. İsim
beylik lakırdı
basmakalıp söz