corpse

  1. Noun naaş
  2. morto (argo)
  3. Noun ceset, kadavra, ölü gövdesi.
  4. Noun (ölü veya diri) insan/hayvan bedeni/gövdesi.
Cenazelerin Nakli Anlaşması Noun, International Law
cesedi gömmek Verb
uygunsuz fiiller ika etme
bir cesede karşı saygısızlık oluşturan
bir ölüyü gömülmeye hazırlamak Verb
bir cesedin haksız ve yetkisiz olarak veya ihmal ile tahrip edilmesi veya parçalanması
kefenlemek Verb