correspond

 1. Intransitive Verb
  correspond with/to: uymak, tevafuk etmek, uygun düşmek/gelmek, birbirini tutmak.
  His actions
  do not correspond with his words. These goods don't correspond with/to the list of those I ordered.
 2. Intransitive Verb
  correspond to: (a) benzemek, tekabül etmek.
  The U.S Congress corresponds to the British Parliament.
  (b) karşılığı olmak, karşı gelmek, karşılamak.
  French word “fille” corresponds to English

  girl
  ”.
  The two parts of this machine don't correspond.
bir konuda mektuplaşmak Verb
karşılık gelmek Verb
tetabuk etmek Verb
tekabül etmek Verb
örneğe uygun olmak Verb
birinin ihtiyaçlarını karşılamak Verb
tarife uymak Verb
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Verb
kalite standart dılarına uymak Verb
kalite standartlarına uymak Verb
mektuplaşmak, haberleşmek, muhabere etmek.
biriyle yazışmak Verb
biriyle mektuplaşmak Verb