1. Geçişsiz Fiil
  correspond with/to: uymak, tevafuk etmek, uygun düşmek/gelmek, birbirini tutmak.
  His actions
  do not correspond with his words. These goods don't correspond with/to the list of those I ordered.
 2. Geçişsiz Fiil
  correspond to: (a) benzemek, tekabül etmek.
  The U.S Congress corresponds to the British Parliament.
  (b) karşılığı olmak, karşı gelmek, karşılamak.
  French word “fille” corresponds to English

  girl
  ”.
  The two parts of this machine don't correspond.
bir konuda mektuplaşmak Fiil
karşılık gelmek Fiil
tetabuk etmek Fiil
tekabül etmek Fiil
örneğe uygun olmak Fiil
birinin ihtiyaçlarını karşılamak Fiil
tarife uymak Fiil
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Fiil
kalite standart dılarına uymak Fiil
kalite standartlarına uymak Fiil
mektuplaşmak, haberleşmek, muhabere etmek.
biriyle yazışmak Fiil
biriyle mektuplaşmak Fiil