cost-of-living allowance

  1. Noun asgari geçim indirimi
iaşe ve ibate masrafı
yiyecek ve yakacak ücreti