cottonmouth

  1. Noun akyılan
    (Ancistrodon piscivorous) : GD ABD bataklıklarında bulunan ağzı beyaz, çok zehirli bir
    yılan. Uzunluğu 1.80 m.'yi bulur.
    water mocassin ile ayni anlama gelir.
ağızda kuruluk Noun, Medicine-Health
ağız kuruluğu Noun, Medicine-Health
kuru ağız Noun, Medicine-Health